Икономика на предприятието

17,90 лв.

Резюме

Предприятието като основна структурна единица на националната икономика винаги е бил предизвикателен обект на изучаване. Успешното опознаване на принципите и спецификата на дейността на предприятието, на неговото управление и особеностите на различните процеси, протичащи в него, спомага за адекватен отговор на предизвикателствата на средата.
Предприятието по своята същност е система, която трябва да се изучава от различни гледни точки (аспекти).
Основната цел на учебника „Икономика на предприятието“ е да се изградят системни знания и представа за предприятието като основен градивен елемент на националното стопанство.
Първата конкретна цел е да се изяснят теоретичните аспекти, свързани с основни понятия и термини, както и накратко да се изяснят основни концепции, важни за анализа и управлението на предприятието: мениджърските и поведенческите теории, маркетинговата концепция, иновационните модели на предприятието, концепцията за нетната настояща стойност, концепцията за жизнения цикъл и др.
Втората конкретна цел е да се изяснят методическите въпроси за анализ, оценка и вземане на решения в областта на качеството, дълготрайните и краткотрайните активи, инвестирането, конкурентоспособността, оценяването на финансовото състояние на предприятието и др.

Sadarjanie IP
Pages IP

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978- 619-232-015-7

Автор

, ,

Брой страници

382

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.