Икономика на обществения сектор. Учебно помагало

18,90 лв.

Резюме

Учебното помагало „Икономика на обществения сектор“ е предназначено за използване от студенти, обучавани в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Икономика“. То може да се използва също и от всички, които изучават и имат интерес към проблематиката или отделни части от нея.
Съдържанието на учебното помагало е съобразено с утвърдените учебни програми за бакалавърска степен по дисциплината „Икономика на обществения сектор“, която е включена в учебните планове на специалностите, изучавани в Общоикономическия факултет на УНСС. По своята структура и съдържание учебното помагало следва логиката и основните идеи на учебника „Икономика на обществения сектор“ с автори доц. д-р Ивайло Беев и доц. д-р Лилия Йотова, издаден от Издателски комплекс – УНСС през 2021 година.
Основната цел на учебното помагало е да предостави набор от тестови въпроси, въпроси за дискусия и други задачи, които да послужат за задълбочаване и проверка на знанията на студентите, самоподготовката и по-доброто осмисляне и усвояване на материала по дисциплината „Икономика на обществения сектор“. То спомага за формиране у студентите на изискваните за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ знания, умения и компетентности, съотносими към Националната квалификационна рамка и Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-625-8

Автор

Брой страници

192

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.