http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/10/Albena.Miteva.Zornica.Stoianova.Hristina.Harizanova_EKOLOGIA.I.USTOICHIVO1.jpg

Екология и устойчиво развитие

11,90 лв.

Резюме

Учебното помагало по „Екология и устойчиво развитие“ е разработено в съответствие с лекционния курс, който е с аналогично наименование на дисциплината, включена като избираема в университетския блок за втори курс в Университета за национално и световно стопанство. Основното му предназначение е да повиши качеството на обучение и самоподготовката на студентите по дисциплината „Екология и устойчиво развитие“. Учебното помагало съдържа петнадесет теми, изясняващи концепцията за устойчиво развитие, особеностите на устойчивото използване на природните ресурси, предизвикателствата и възможностите за изграждане на устойчиво развитие, както и особеностите на екологичната политика. Включени са задачи за самостоятелна работа, въпроси за дискусия, тестове за проверка на знанията и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация