http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/1.D.Belev_VAVEDENIE.V.IKONOMIKTA.NA_.NEDVIJIMA.SOBSTVENOST.jpg

Въведение в икономиката на недвижимата собственост

10,00 лв.

Резюме

Учебната дисциплина Въведение в икономиката на недвижимата собственост е включена в учебния план на бакалавърската степен на специ-алност Икономика на недвижимата собственост. В настоящата книга се изясняват основни въпроси, свързани с икономиката на недвижима собственост. Тя дава знания за същността на обектите на тази собственост, начина й на формиране, управление и организация. Също така се изясняват и въпроси, свързани с особеностите на пазара на обектите на недвижимо имущество, самите обекти като стока със свой специфичен състав и структура и със свой по-особен жизнен цикъл. Накратко се разглеждат и въпроси, свързани с правната уредба и правното регулиране на придобиването на собственост и на владение и ползване на обектите на недвижима собственост. Във втората част на книгата са разгледани категориите, с помощта на които се отразява развитието на дейността на агенциите за недвижими имоти и на постигнатите резултати от тази дейност. Тук се обхващат въпроси, свързани с начина й на определяне на обема на дейността, на необходимостта от ресурси за осъществяването й и на степента на тяхното използване. Отделено е и място за изясняване на необходимостта от разходи, свързани с дейността на агенциите, а също и с приходите и печалбата, реализирани в резултат от развитието на дейността на агенциите за недвижими имоти. Особено място е отделено на въпросите, свързани с ефекта и ефективността на дейностите, свързани с реализацията на обекти на недвижимо имущество.

Книгата е учебник за студентите от посочената специалност, но в същото време е и помагало за повишаване на квалификацията на работещите на пазара за реализация на обекти на недвижима собственост.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.