http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/10/stavrev.korica.jpg

Баскетбол 3х3

8,90 лв.

Резюме

Завладяващата милиони хора от всички възрасти по целия свят баскетболна игра е доказала със своята динамика, разнообразие на ситуации, атрактивни изпълнения, емоционални преживявания, практикуване и не на последно място популярност и географско разпростиране, че е една от най-желаните спортни игри в света. Именно поради това в света на баскетбола не се спират да търсят и предлагат нови и нови предизвикателства. Огромен брой са хората по света, желаещи да се изявят на все по-високо ниво. Такава възможност дава освен класическият баскетбол и тъй нареченият „streetball“ (уличен баскетбол). С него започват закачки както на местно (локално) ниво, така и между отделни квартали, клубове, образователни институции (училища, университети), банди и т.н. Всичко това хората, движещи световният баскетбол, го разбраха и успяха да уеднаквят правилата, независимо къде ще се играе тази разновидност на баскетбола. Така се стигна и до решението за развиване на баскетбола 3х3. Гордост за България е избирането начело на Баскетбол 3х3 в Световната баскетболна централа (FIBA) преди години на българина Коста Илиев. Подетите инициативи – като първия избран директор в централата, отговарящ за новата разновидност, както и положените от него усилия трасираха пътя на световния баскетбол 3х3 в положителна посока. На крачка сме от възможността да се включи този атрактивен спорт в програмата на олимпийските игри.

Допълнителна информация

Допълнителна информация