http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/koriza_Asen-Kovachev.razvitie.na_.ikonomicheskite.jpg

Развитие на икономическите системи

Категория Автор

14,00 лв.

Резюме

Заглавието на настоящето изследване, както и съдържателната му насоченост, представена в подзаглавието, е комплекс от фундаментални за науката понятия, от една страна. От друга, управлението на процесите на развитие има решаващо значение за икономическата жизнеспособност (конкурентоспособност) на икономическите системи. Тези две страни обуславят актуалността на изследването.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.