http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.liderstvo.jpg

Психология на лидерството

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

Съдържанието на учебното помагало е полезно за студенти и експерти по психология и социология, които се интересуват от ролята на човешкия фактор в управлението, политиката и и икономиката. Тематиката е научно значима и актуална за днешната социална практика, доколкото лидерските качества и лидерството като цяло имат растящо влияние върху поведението, пърформанса и успеха на институциите, организациите и движенията.

Предложеният курс се състои от 15 тематични лекции по дисциплината Психология на лидерството и 10 теми за упражнения и индивидуална работа на студентите. Подготвен е въз основа на изнесен курс от лекции по същата дисциплина пред студенти от ІV курс в УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.