Проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешката личност, общност и явления

Проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешката личност, общност и явления

Категория Автор

8,00 лв.

Резюме

Настоящият труд е предназначен за студенти по социология, психология, икономика, икономическа социология и икономическа психология, както и за всички, които имат интереси в областта на емпиричното изследване на човешките личности, общности и явления. Проблемите са разработени и изложени съобразно теоретичните интереси и практическата реализация предимно на социолозите, психолозите и икономистите.

При разработването на труда са поставени следните задачи: да се представят теоретичните основи на емпиричното изследване на човешките личности, общности и явления; да се представят предметът и структурата на емпиричното изследване; да се разгледат видовете емпирични изследвания; да се представят основните характеристики на информацията, придобита чрез тях; да се представи програмата на емпиричното изследване, неговата методологична основа, главния обект на изследване и инструмента за набиране на информация в емпиричното изследване на човешките личности, общности и явления; да се разгледат основните принципи на емпиричното изследване и методите на емпиричното изследване – както конкретните методи на регистрация, така и основните статистически методи, ползвани в емпиричните изследвания на човешките личности, общности и явления, с основна цел да бъдат удовлетворени някои научно-теоретични потребности и интересите на бъдещи и настоящи специалисти социолози, психолози и икономисти относно проблемите на емпиричното изследване на човешките личности, общности и явления.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.