http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.problemi-na-psihologiata_Donka-Nikova_cmyk.jpg

Проблеми на психологията на управлението

Категория Автор

6,00 лв.

Резюме

Книгата е скромен дял в представянето на част от проблемите на психологията на управлението.

Ориентирана е към разкриването и изясняването на теоретични и практико-приложни психологични аспекти на управлението, изследвани от български и чужди автори.

Предназначена е за студенти, специализанти, специалисти и други, чиито интерес е насочен към проблемите на управленската дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация