Образователна парадигма. Комуникация чрез компютърни игри

Категория Автор

11,90 лв.

Резюме

Обучението представлява процес на усвояване, предаване и усъвършенстване на натрупани знания и опит в дадена област. Предизвикателство е усвоените знания да се развиват и използват за открития в социалната, производствената и научната област.
Днес актуалният начин за търсене на информация е чрез уеб базираните платформи в интернет. Характерно за интернет пространството е възможността за използване на препратки от едни данни към други с метода на hypertext, който е в основата на популярния език HTML (Hyper Tekst Markup Language) „Хипертекстът е текст, който съдържа хипервръзкивръзки към други документи или файлове“. Тази възможност предоставя лавинообразна безкрайна информация от виртуалния свят.
В съвременния дигитален свят способността за намиране и използване на информация от интернет пространството се научава още в ранните години на подрастващото поколение. Затова виртуалната култура е необходим предмет още в самото начало на обучението на детето. Познаването на правилата на интернет обществото е основата за постигане на коректност в комуникацията в дигиталния свят.
Игрите, като елемент на развлечение или обучение, са разпространени в почти всички уеб базирани платформи за комуникация в интернет. С помощта на електронната игра се симулират процеси и явления, които дават отговор как разумно да се използват и в каква насока да се развиват усвоените знания. „Да въздейства върху себе си, околните и средата човек може, ако притежава, свързани и с активното му поведение, а именно – умения, които могат да бъдат определени не само като процедурно познание, но и като активно преобразуващо познание“.

Sadarjanie OPKKI
Pages OPKKI

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-335-6

Автор

Брой страници

160

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.