http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Minko.Pamukchiev.Nobelovi-laureati.po_.ikonomika.04.2009.jpg

Нобелови лауреати за икономика

Категория Автор

9,00 лв.

Резюме

Интересът към нобеловите лауреати е безспорен. Той нараства. Не само че тези награди се присъждат ежегодно, вече повече от столетие, за изключително високи научноприложни постижения, но и заради това, че те са най-престижното отличие в света на елитни учени, писатели и миротворци, дали на човечеството нови насоки на развитие и цивилизовано устройство за по-добро бъдеще на хората.

Независимо от това, че се присъждат за високи постижения в четири научни направления, тези награди оплодяват и допринасят за цялостното развитие на научната мисъл. Те проникват във всички области на научното знание и съдействат за развитието на практиката в основни направления на духовния и материален прогрес. Ето защо тези награди са мерило за състоянието, развитието и напредъка на науката в отделните страни и народи, за утвърждаването на хуманизма и разбирателството между народите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация