http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/GEOGRAFIA_UNSS_2014.jpg

Изтеглени тестови въпроси от ЕПИ в УНСС - География на България

Категория Автор

13,90 лв.

Резюме

Скъпи кандидат-студенти, през 2007 г. Университетът за национално и световно стопанство се приобщи към практиката на най-престижните висши училища в света за прием на студенти чрез въвеждането на единните приемни изпити – тестове по подобие на SAT. Тогава издадохме и първите Ръководства за самоподготовка с примерни тестове. През тази година, след като обсъдихме различни варианти, решихме, че най-полезни за вашата подготовка ще бъдат тестовете от предварителните и редовните кандидатстудентски сесии през периода 2009 − 2013 г. Затова сега издаваме четири сборника (колкото са приемните изпити в УНСС) с тези тестове: по български език и литература, по математика, по история на България и по география на България. В края на всеки един от тях публикуваме верните отговори. Вярваме, че сборниците ще ви ориентират и насочат във вашата подготовка, ще ви помогнат да се представите достойно на кандидатстудентските изпити и да станете студенти в нашия университет. Желаем ви успех!

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.