http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2018/02/Genetika_Korica_Malka.jpg

Генетика на рака

Категория Автор

19,80 лв.

Резюме

В световен мащаб раковите заболявания представляват много сериозен бич, отнемащ живота на стотици хиляди хора всяка година. Едно-временно с това, нараства и броят на регистрираните случаи с такива заболявания, което ги превръща в социално-значим проблем в много държави.В този учебник ще се фокусираме върху генетичните изменения лежащи в основата на процеса туморогенеза. Целта на неговото написване бе да улесни студентите от магистърските програми по Генетика и Геномика; Генно и клетъчно инженерство; Биохимия и Клетъчна Биология и Патология в подготовката им при изучаването на генетиката на рака. Също така този учебник може да бъде използван и от студенти по медицина, както и от студенти в бакалавърска степен на обучение по Молекулярна биология и от други специалности, проявяващи интерес към този проблем.Изказвам най-сърдечна благодарност на всички, които ме подкрепиха при написването на този учебник. Благодаря и на всички, които ми помогнаха в техническото оформление и неговото издаване.

Sadarjanie GR
Pages GR

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-042-3

Автор

Брой страници

208

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.