Водна топка – обучение и тренировка при юноши и студенти

Категория Автор

5,00 лв.

Резюме

Написаното в предоставената ви книга е в памет на човека-треньора Никола Нанов – Пашата, въвел ме в лоното на неговия и моя любим спорт „Водната топка“.

В настоящия труд е направен скромен опит да бъде споделена тридесет и пет годишната ми работа като треньор по водна топка.

Ще се опитам да представя в по-нова светлина някои от насоките, пътищата и прийомите за обучението и тренировката по водна топка при юноши и студенти (по литературни данни и от личен опит).

Допълнителна информация

Допълнителна информация