http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/BUGET-NA-VREMETO.jpg

Бюджет на времето

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Тази книга е за управление на времето. Нейната цел е да научи читателя да бъде стопанин на своето време. Социалното време на индивида е времето на неговия личен живот. Всеки го изживява по различен начин. И само жизненият финал показва колко интензивно и съдържателно е премината дистанцията на живота. Индивидът прави социално сравнение, като съпоставя две траектории: очакваната траектория на живота и реалната траектория на живота. Не е обаче трудно да се забележи, че в прекия смисъл на думата човек не може да управлява времето. Затова терминът управление на времето (тайм-мениджмънт) е условен. Под управление на времето ние разбираме управление на собствената дейност, организация на изпълнение на задачите и разпределение на ресурсите. Един от методите за изучаване на социалното време, на времето на живота на индивидите и групите е бюджетът на времето. Предмет на социологическите изследвания на бюджета на времето е изучаването на начина на живот на различни социални групи от населението, доколкото с показателите за разпределение на занятията във времето ние получаваме възможност да анализираме поведението на хората в сферите на труда, бита и отдиха.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.