Управление на операциите

Управление на операциите

10,00 лв.

Резюме

Разработеният материал е предназначен предимно за студентите от специалност Стопанско управление но може да бъде полезен и за мениджъри в стопанските и нестопанските организации. Учебникът е структуриран в 10 теми: управление на операциите и функция “операции”; стратегия на операциите, конкурентоспособност и производителност; прогнозиране; проектиране на нови продукти; проектиране и избор на процеси; операционни технологии; проектиране на операции за услуги и избор на процес на обслужване; стратегическо планиране на производствените мощности; агрегатно планиране и управление на наличностите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация