http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Evg_Delcheva_UPRAVLENIE-NA-ZDRAVNOTO-OSIGURIAVANE.jpg

Управление на здравното осигуряване

8,00 лв.

Резюме

Здравното осигуряване е договор между клиента и осигурителя, според който при настъпване на осигурително събитие – ползване на здравно обслужване, осигурителят изплаща определено парично обезщетение на осигуреното лице или по-често възстановява изцяло или частично разходите на изпълнителя на здравни услуги. За осигуреното лице предимството е в замяната на вероятността за по-големи финансови загуби със сигурността за по-малки загуби (причинени от заплащане на осигурителната вноска).

Допълнителна информация

Допълнителна информация