Стратегическо управление и стратегическо планиране

Стратегическо управление и стратегическо планиране

10,00 лв.

Резюме

Настоящото издание е посветено на стратегическото управление и планиране в съвременните организации. Основава се на съвременните постижения в теорията и практиката по управление и планиране на организациите в най-развитите в икономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. При подготовката му авторите са се ръководили от идеята то да бъде максимално полезно за специалисти, студенти и всички интересуващи се от въпросите на стратегическото управление и планиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.