Стратегическо управление и стратегическо планиране

Стратегическо управление и стратегическо планиране

10,00 лв.

Резюме

Настоящото издание е посветено на стратегическото управление и планиране в съвременните организации. Основава се на съвременните постижения в теорията и практиката по управление и планиране на организациите в най-развитите в икономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. При подготовката му авторите са се ръководили от идеята то да бъде максимално полезно за специалисти, студенти и всички интересуващи се от въпросите на стратегическото управление и планиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация