http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.M.Mirchev.Zv_.Stoianova.G.Sheremetov.STRATEGICHESKO.UPRAVLENIE.2_chast.jpg

Стратегическо управление – втора част

12,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за подготовка на студенти, докторанти и хора от бизнеса. Той е логическо продължение на издадения в УИ „Стопанство“ учебник през 1999 г., в който авторитетно представителство имаше и известният учен от Университета в Барцелона проф. д-р Франсиско Таррага Сабате, разработил множество нови за теорията и стопанската практика теми с ключово значение за учебната програма при обучението по стратегическо управление както за бакалавърската , така и за магистърската степен в УНСС.

В процеса на разработване на учебника са използвани литературни източници от утвърдени български и чуждестранни изследователи в областта на стратегическото управление, както и данни и тенденции, изразявани от авторите в публикации на различни вътрешнонационални и международни форуми.

Допълнителна информация

Допълнителна информация