Социално развитие на регионите

Социално развитие на регионите

15,00 лв.

Резюме

Дисциплината “Социално развитие в регионите” има за цел да очертае параметрите на социалното развитие и факторната обусловеност на регионалните социални различия. Дисциплината е част от бакалавърската програма на специалност „Регионално развитие“. Учебникът съответства на учебната програма и е предназначен за студентите от редовна и дистанционна форма на обучение.  Курсът обхваща два кръга проблеми: общотеоретични и практически.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.