Селски райони

16,00 лв.

Резюме

В предлагания учебник са разгледани въпросите за същността на селските райони, тяхната класификация, съществуващите проблеми и възможните подходи за решаването им, както и факторите, които биха предизвикали икономически растеж, стратегиите за развитие и ролята на институциите и на неправителствените организации за тяхното усъвършенстване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.