http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Kamen.Petrov_REGIONALNA.POLITIKA.NA_.ES_.I.jpg

Регионална политика на Европейския съюз

10,90 лв.

Резюме

В света, в който живеем, сме изправени пред редица енигми и предизвикателства. Така, когато започнах да подготвям настоящия учебник, имах виждането да бъде по-фундаментален и да може след време да бъде жалон в регионалната политика. Това се оказа трудна и сложна задача, защото, за да постигна тази цел, значеше никога да не види бял свят този учебник. Затова реших, че един по-несъвършен учебник ще свърши работа за обучението на студентите по специалност „Регионално развитие“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), пък би търпял и критика. Другият сложен казус е свързан с това, че този учебник трябва да е достъпен и нетруден за младите колеги, задача също деликатна на практика, защото какъв е критерият за достъпен и нетруден. Наред с всичко друго при подготовката срещнах и други трудности и най-вече мотивация да подготвя тези материали, които ще са подходящи за студентите, наложи се да махна значителна част от подготвения материал, а друг пък обобщих. В резултат се получи настоящият несъвършен учебник.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.