http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/Nikolai.Zonkov_RAZVIVASHTI.SE_.jpg

Развиващи се региони и пазари

15,90 лв.

Резюме

Развиващите се региони и пазари могат да бъдат измервани по различни критерии и показатели, затова от съществено значение е да се анализира тяхното развитие, като се търсят факторите за успеха им и се предложи различна гледна точка за формирането и по-доброто им разбиране. Този учебник има за цел да представи основни характеристики и особености на развиващите се региони и пазари, изразени през призмата на част от развиващите се държави, като същевременно бъдат анализирани факторите, влияещи върху развитието им. Обект на изследване са част от развиващите се страни, които формират развиващи се региони и пазари, в това число регионалните пазари (интеграционни общности), които влияят върху динамиката на тяхното развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация