Протокол в публичната администрация

Протокол в публичната администрация

12,00 лв.

Резюме

Учебникът „Протокол в публичната администрация“ е предназначен за студентите, които се обучават в бакалавърска и магистърска степен по специалността Публична администрация и изучават дисциплината Протокол в публичната администрация. Той е второ, преработено и допълнено издание на учебното пособие „Въведение в административния протокол“, издадено през 2003 г., а впоследствие и преиздадено от ВСУ „Черноризец Храбър“/ Албатрос.

Освен в помощ на студентите, учебникът може да бъде полезен и за ръководителите, експертите и другите служители в звената на централната и териториалната администрация, както и за администрацията на публични организации у нас, които пряко или косвено изпълняват дейности от протоколно-церемониален характер.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.