Противодействие на изпирането на пари

Противодействие на изпирането на пари

15,00 лв.

Резюме

Настоящият учебник е естествено допълнение към университетския курс „Противодействие на изпирането на пари“, създаден от автора в катедра „Национална и регионална сигурност“ при Университета за национално и световно стопанство през 2010/2011 учебна година. Използвайки учебника, трябва да се има предвид, че изпирането на пари е динамичен феномен, техниките и схемите се променят и усъвършенстват непрестанно, поради това и мерките за тяхното противодействие се преразглеждат и допълват периодично. Едва ли днешните политики и мерки за противодействие на изпирането на пари ще останат същите за дълго време. Те ще бъдат разширявани и допълвани с нови изисквания, които задължените лица ще трябва да прилагат в своята всекидневна дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.