Продуктовите иновации. Детерминанти на успеха в българските фирми

11,90 лв.

Резюме

Актуалността и значимостта на настоящото изследване произтичат от обстоятелството, че успешните нови продукти са измежду основните средства за водене на конкурентна борба. Нуждата от разработване на нови продукти нараства и поради навлизането на все повече пазари в етап на зрялост. В много сектори на стопанството растежът на компаниите е възможен главно чрез задържане на настоящите потребители, а не толкова чрез притока на нови. Налице е все по-бързото „остаряване“ на продуктите, намиращо израз в техния относително по-къс жизнен цикъл. Особено важно е, че продуктовите иновации са един от подходите за постигане на органичен растеж, с който компаниите разполагат.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-311-0

Автор

Брой страници

250

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см