Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността

Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността

15,00 лв.

Резюме

Монографията „Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността” разглежда актуални проблеми на използването на съвременни методи за планиране на развитието на бизнеса и държавните институции. Разгледани са историята, начините на приложение и теорията и методологията на сценарийното планиране в няколко основни области. Акцентирано е върху практическото използване на тези методи в областта на отбраната и сигурността. Настоящата публикация е предназначена за широк кръг  изследователи, научни работници и практици в областта на планирането на бъдещото развитие на организациите от бизнеса и сектора за сигурност и отбрана. Изследването е предназначено и за учебния процес в рамките на специалност „Икономика на отбраната и сигурността” към катедра „Национална и регионална сигурност” на Университета за национално и световно стопанство – София. Авторът благодари на своите колеги от катедра „Национална и регионална сигурност” за подкрепата и полезните съвети при разработването на този материал.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.