http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1DENIZA.GORCHILOVA_NESTOPANSKI.SEKTOR.jpg

Нестопански сектор (социални и институционални характеристики)

9,00 лв.

Резюме

Изследването е насочено основно към изкушените в теоретично отношение анализатори на нестопанския сектор, но то може да послужи и на студентите от направление „Администрация и управление“ в специалностите „Публична администрация“, „Управление на социално-културната сфера“. То може да послужи както на практици от съответната област, така и на представители на бизнеса, на държавната и местната администрация, които имат желание да опознаят в дълбочина нестопанските структури.

Допълнителна информация

Допълнителна информация