Мениджмънт без граници

Мениджмънт без граници

10,00 лв.

Резюме

В настоящата книга са разгледани основите на мениджмънта (предмет, възникване и еволюция, управленски модели, структура на управленския процес и принципи на мениджмънта). Изясняват се елементите и структурата на мениджмънта, включващи функците на мениджмънта, целите и критериите за ефективност, организационната структура и методите за управление, информационните структури и системи.

Книгата може да бъде полезна както за студентите, изучаващи дисциплината  Мениджмънт, така и за сегашните и бъдещите предприемачи, мениджъри в частни и държавни фирми, за всички, които се интересуват от теорията и практиката на модерното управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.