Мениджмънт без граници

Мениджмънт без граници

14,00 лв.

Резюме

В настоящата книга са разгледани основите на мениджмънта (предмет, възникване и еволюция, управленски модели, структура на управленския процес и принципи на мениджмънта). Изясняват се елементите и структурата на мениджмънта, включващи функците на мениджмънта, целите и критериите за ефективност, организационната структура и методите за управление, информационните структури и системи.

Книгата може да бъде полезна както за студентите, изучаващи дисциплината  Мениджмънт, така и за сегашните и бъдещите предприемачи, мениджъри в частни и държавни фирми, за всички, които се интересуват от теорията и практиката на модерното управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация