http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/10/BOIAN.DURANKEV_History-of-Advertising.jpg

История и теория на рекламата

18,50 лв.

Резюме

„Археологията“ на рекламата е сравнително нова наука, която изследва както логиката и технологията на развитието на този важен маркетингов инструмент, така и „имплантирането“ на изкуството в него, а също и подходите на влияние върху потребителите. Нещо повече, в огромна част от случаите изкуството да се влияе чрез различни културни образци, както описват изследователите, е било водещо. Понеже тази книга е предназначена за млади специалисти по реклама, то ограниченията в нея са в две посоки: първо, запознаване само с най-великите теоретици на рекламата; второ, илюстриране на успехите на рекламата само до ХХI век в света. Да се гмурнем заедно в далечното минало на рекламата, за да проследим нейното развитие до наши дни. За удобство на читателя рекламните авторитети са разгледани в хронологичен ред, в зависимост от появяването им на бял свят, освен в случаите, когато възходът им е на по-късен етап.

Допълнителна информация

Допълнителна информация