http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/04/Georgi.Nikolov_ELEKTRONNI.USLUGI.V..REGIONALNO.RAZVITIE_2016.jpg

Електронно услуги в регионалното развитие

9,90 лв.

Резюме

В учебника си поставям за цел, да анализирам необходимите промени, които трябва да се случат, за да може да се реализира в пълна степен управлението чрез електронно правителство, предоставянето на електронни административни услуги в регионалното развитие и ефектите от въвеждането му. Представям непосредственото въвеждане на електронното правителство и се базирам на възможностите за усъвършенстване на предлаганите услуги с цел оптимизиране и намаляване на бюрокрацията.

Основната цел е да се очертаят предизвикателствата, с които се сблъсква въвеждането на електронното правителство, и трудностите при появата му. На тази основа е направен опит да се очертаят някои тенденции, забелязани при въвеждането на е-правителство в страни от Европейския съюз, САЩ и Република Естония.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.