Геодемография

Геодемография

12,00 лв.

Резюме

Учебната дисциплина „Геодемография“ е предназначена основно за студентите по туризъм, публична администрация, регионално развитие, бизнес администрация, икономика и други като резултат от систематизацията на водения курс няколко години, както и от необходимостта от настолно помагало. Учебникът по геодемография интерпретира проблемните аспекти на геодемографията и от теоретико-методологична гледна точка, и от практикоприложен характер, които могат да дадат нужните основни знания на студентите по дисциплината.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.