Административен протокол (системно-процедурен контекст)

23,90 лв.

Резюме

Изхождайки от разбирането, че протоколът е система от правила и норми за поведение и комуникация при официалното общуване на органите на властта и на лицата, заемащи високо обществено, социално и политическо положение в една държава, учебникът е структуриран в две основни части. В първата част са включени теми и конкретни примери, разкриващи същността на протоколната дейност в държавната администрация, организацията на дейността и органите, които осъществяват протоколната дейност, протоколните норми при посещения и официални срещи в България, церемониала и символите на държавата и др. Втората част обхваща теми и въпроси, разкриващи релацията протокол – етикет – комуникация, като някои от основните правила на етикета са подробно разгледани. В тази част специално внимание е отделено на значението на комуникацията (вербална и невербална) в протоколната дейност, защото протоколните правила са и код на един специфичен език за общуване и тяхното неспазване има негативни последици, които се отразяват върху имиджа и авторитета на лицата и институцията, която представляват.

Kacamunska_Administrativen prortokol.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-696-8

Брой страници

266

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.