Изпълнителен директор

Веселин Ангелов

E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 251
Мобилен: 088 269 2919

Зам. изпълнителен директор

Стефан Власев

E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 551

Главен редактор

Тодорина Недева

E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 564

Началник отдел „Производствен“

Велико Бухтев

E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 231

Ръководител отдел „Реализация“

Ани Дамянова

E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 544

Началник отдел „Финансово-административен“

Валентина Оронова

E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 571

Старши счетоводител

Мариана Младенова

E-mail: [email protected]

Телефон: 02 8195 665

Склад

Анелия Пенкова