Търговия на дребно

Търговия на дребно

15,00 лв.

Резюме

Изложени са специфичните особености на дейността по търговия на дребно, направени са сравнения с развитието й в пазарни икономики и проблемите и тенденциите, наблюдавани в световен мащаб.

Допълнителна информация

Допълнителна информация