Test your english

22,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Бойка Бозукова, Диана Димитрова, Калина Братанова
ISBN: 978-954-644-317-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 23.05.2012 г.
Брой страници: 294
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Английски

Анотация

Настоящото помагало е предназначено за студентите от I и II курс от направление „Политически науки“ и IV курс (2 език), специалност МО, Европеистика и Политология. То има за цел да подпомогне обучението на студентите и да даде системни знания за структурата и функциите на изучавания език. Обръща се внимание върху граматичните, лексичните и стилистичните особености на публицистичния стил. Чрез комплекс от упражнения се прави преговор на основните граматични единици, често срещани колокации, фразеологични изрази, фразови глаголи, предложни изрази и др. Упражняват се основните умения, в т.ч.:
– слушане с разбиране,
– писмено и устно резюмиране на текст, вкл. и резюмиране на текст от български на английски,
– писане, при коетo се търсят ясно формулирана теза и излагане на аргументи в подкрепа на тезата.
Всички упражнения са разработени на базата на автентични материали и са съобразени с тематика, заложена в учебните програми за съответните курсове.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Test your english”