Eдинен приемен изпит – специална част – модул 3 – история

9,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-353-3
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 25.09.2012 г.
Брой страници: 162
Размер: 29 х 20 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Драги кандидат-студенти, настоящите методически указания и примерни тестови задачи могат да ви бъдат много полезни за подготовката по история на България на единния кандидат-студентски изпит за УНСС. Тематиката и структурата на указанията са съобразени с учебното съдържание по българска история в гимназиалния етап на средното образование в Република България и с разглежданите проблеми в часовете за задължителна подготовка по история. Що се отнася до обхвата на темите, той съответства на кандидатстудентските програми на останалите ВУЗ-ове в страната.

За улеснение на подготвящите се кандидат-студенти за изпита по история на България към всяка от темите са разработени подробни методически указания. В тях е посочено с кои основни факти, проблеми, процеси, събития и т.н. от стопанската, политическата, военната и културната история на България трябва да са запознати кандидат-студентите. Обърнато е внимание на кои събития и процеси трябва да се направят изводи и оценки. Те трябва да бъдат плод и резултат от нивото на подготовката на кандидатите за студенти.

Голямо значение за вашата подготовка за теста има и разработеният към всяка тема терминологичен речник. Включените в него понятия, които засягат най-пряко съдържанието на конкретната тема, са обяснени, докато по-второстепенните са без обяснение. Целта на тази част от указанията е да запознае кандидат-студентите с понятийния апарат, необходим за правилното усвояване на учебния материал.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Eдинен приемен изпит – специална част – модул 3 – история”