Теория и практика на трансферното ценообразуване

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Татяна Нецева-Порчева
ISBN: 978-954-644-201-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 05.04.2011 г.
Брой страници: 176
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът е посветен на теорията и практиката на трансферното ценообразуване. В него се дефинира икономическата категория „трансферна цена“, изясняват се предпоставките за възникването й, извеждат се особеностите, мястото и значението на трансферната цена във фирменото управление и в данъчния контрол. Разглеждат се методите на трансферно ценообразуване – от гледна точка на фирменото управление и за данъчни цели. Представя се класификация на методите, изяснява се същността на всеки от тях, посочват се случаите, в които се прилага, извеждат се предимствата, недостатъците и трудностите при прилагането му. Представят се изискванията към документацията за трансферните цени в ЕС и процедурите по предотвратяване и разрешаване на спорове, свързани с трансферните цени в ЕС. Разработени са тестове, въпроси и задачи с подробно представени решения и отговори.

Учебникът е предназначен за студенти от икономическите висши учили-ща, а може да бъде полезен и за мениджъри и експерти, използващи на практика трансферното ценообразуване.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Теория и практика на трансферното ценообразуване”