Теория на международните икономически отношения

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Паскал Желев
ISBN: 978-954-644-751-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 22.04.2015 г.
Брой страници: 226
Размер: 20,5х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящото учебно помагало е изготвено в съответствие с учебната програма по дисциплината „Теория на международните ико-номически отношения“. Неговото предназначение е да подпомог-не самостоятелната подготовка на студентите от специалностите „Международни икономически отношения“, „Международни отно-шения“, „Финанси“ и други, изучаващи тази дисциплина, като им даде възможност ефективно и бързо да затвърдят и да подложат на проверка получените по време на лекционния курс знания.

Учебното помагало съдържа 14 отделни теми, които в синтезиран вид представят теориите за международното разделение на труда, ключовите разновидности на международните икономически отношения, както и тяхното национално-държавно, регионално и универсално регулиране. Всяка тема завършва с въпроси за обсъждане и проверка на знанията, тестови въпроси и задачи и/или аналитични въпроси. Освен на студентите, които се подготвят за изпит, сборникът би могъл да бъде полезен и на всеки, който проявява интерес към многостранната проблематика на международните икономически отношения.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Теория на международните икономически отношения”