Цени и ценообразуване

13,50 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-919-1
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 15.12.2016 г.
Брой страници: 286
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Изложението в учебника „Цени и ценообразуване“ е съобразено с учебната програма по дисциплината, която се чете пред студентите от факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС. В него се разглеждат главно въпроси на цените и ценообразуването на фирмено равнище, методологията на определяне на фирмените цени с отчитане на трите критерия на пазарното ценообразуване – икономическите интереси на стопанските субекти, конкуренцията и потребителите, както и специфичните особености на ценообразуването в конкретни бизнес дейности – търговия, туризъм, транспорт и други области на инфраструктурата на пазарното стопанство. При изложението на всяка тема за по-добро усвояване на представения материал учебното съдържание започва с дефиниране на поста-вените цели, а приключва с ключови термини, въпроси за дискусии и задачи за самоподготовка на студентите. Темите са разработени на основата на специализирани литературни източници, които са използвани коректно.

Съдържание