Цените в системата на маркетинга

12,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Свободка Класова
ISBN: 978-954-644-265-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 30.11.2011 г.
Брой страници: 328
Размер: 23,5 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В настоящата книга е направен опит за осмисляне на теоретичните и практическите проблеми на цените в контекста на маркетинговото им управление. Аргументира се тезата, че маркетинговите решения при употребата на цените като инструмент на микса, се обуславят от зависимостите между елементите на ценовата система в нейната цялост и в субординацията й с елементите на икономическата и маркетинговата система. В изложението е поставен акцент върху цените на инвестиционните стоки, към чиято специфика са конкретизирани основните постановки.
Книгата е плод на дългогодишната проучвателна, практическа и творческа работа на авторката по проблемите на ценообразуването и маркетинга. Тя е логическо продължение и обобщение на написаното от нея по тази проблематика.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Цените в системата на маркетинга”