Художествено-литературна собственост

11,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Мария Маркова
ISBN: 978-954-644-524-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 05.11.2003 г.
Брой страници: 268
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Книгата “Художествено-литературна собственост” е предназначена както за студентите от специалност Интелектуална собственост, изучаващи разглежданата проблема-тика, така и за студенти от други специалности в УНСС, които изучават дисциплините: Интелектуална собственост, Маркетинг на интелектуалните продукти, Търговия с интелектуални продукти и др.

Целта на книгата е да представи в системно цяло същността, правните и управленските аспекти на всеки от обектите на художествено-литературната собственост: литературни произведения, произведения на музиката, киното, изобразителното и други изкуства и т.н.

За всеки от обектите на художествено-литературната собственост са изведени принципни положения като същност, класификации в конкретната област и закрила по националното законодателство на Република България, както и по-важните международни аспекти на тази закрила. В подробности от характер на правни процедури и практики на международната и националната закрила не се навлиза.

Изучаването на проблематиката на художествено-литературната собственост изисква познаване на основни положения на теорията и практиката на интелектуалната собственост и на управленската теория, по-конкретно на маркетинга като съвременна управленска концепция.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Художествено-литературна собственост”