http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Kiril.Dimitrov.FIRMENA.jpg

Фирмена култура

12,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Настоящото учебно помагало е предназначено преди всичко за студентите, изучаващи дисциплината Фирмена култура, но може да бъде полезно и за хората от практиката, които вече са се сблъсквали със сериозни делови проблеми, изправяли са се пред „неразрешими“ дилеми, правили са своите избори, постигали са успехи и са преживяли разочарования.

Преследваните чрез тази книга цели са: да бъдат представени пред обучаваните основни проблеми, форми, теории, модели, класификации и други важни атрибути на фирмената култура; да се разкрият начините, по които последните реално се прилагат на практика при възприемането и анализирането на разнообразни ситуации от ежедневието на работещите хора с оглед взимането на подходящи и своевременни решения; да се откроят ползите за обучаваните от познаването и разумното използване на инструментариума на фирмената култура, изразяващи се в нарастващи възможности за реализиране на успешно представяне на работното място и постигане на по-добро взаимодействие с началници, подчинени и колеги в организацията, както и с други делови партньори.

Допълнителна информация

Additional information

Уважаеми клиенти,

Онлайн книжарницата преустановява своята дейност за неопределен период.

Заповядайте в нашата книжарница в УНСС, която работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч. 

За моментната наличност на конкретно издание можете да проверите на телефон 02 8195 398.

Екипът на ИК – УНСС