Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти

8,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Марин Гълъбов
ISBN: 978-954-644-862-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 18.05.2016 г.
Брой страници: 136
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В нашата страна след 1989 г. започна преходът от централно планирана към пазарна икономика. В редовния доклад на Европейската комисия за 2002 г. бе посочено, че България е страна с функционираща пазарна икономика. Сред стопанските субекти, които работят в условията на пазарна икономика у нас, са и фир-мите за недвижими имоти. Това са фирми, чиято дейност е насочена към недвижимите имоти и съответно относителният дял на приходите (в общите приходи на тези фирми), които по някакъв начин са свързани с недвижимите имоти, е най-голям. Фирмите за недвижими имоти са агенциите за недвижими имоти, фасилити фирмите, пропърти фирмите, дружествата със специална инвестиционна цел, обслужващите дружества, оценителските фирми, ангажирани с оценяването на недвижими имоти, и строителните фирми. В това изследване не взехме предвид строителните и оценителските фирми, тъй като преценихме, че е достатъчно да се заемем с изследване на определени аспекти на финансите, т.е. парични-те отношения на останалите видове фирми за недвижими имоти.

Съдържание