Финансова отчетност

33,50 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-815-6
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 14.01.2016 г.
Брой страници: 718
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът основно е предназначен за студентите в ОКС „магистър“ – специалност „Счетоводство“, специализация „Финансова отчетност“, с научен ръководител проф. д-р Снежана Башева. Целта на представения свитък от лекции е да подпомогне студентите при тяхна-та подготовка и успешна реализация като магистри. В него са представени основни проблемни въпроси, изследвани в изучаваните дисциплини и включени в учебния план. Учебникът може да се ползва и от студентите в ОКС „магистър“ от специалности „Счетоводство“ и „Финансов мениджмънт“, специалност „Счетоводство и контрол“ – дистанционна форма, както и от студентите в ОКС „бакалавър“ – специалност „Счетоводство“, и практикуващи счетоводители и дипломирани експерт-счетоводители.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Финансова отчетност”