Учебен речник по икономикс – І и II част

30,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Трайчо Спасов, Венелина Трифонова, Вера Пиримова, Валентина Алякова
I  част:
ISBN: 978-954-644-282-6
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 24.02.2012 г.
Брой страници: 522
Размер: 16,5  х 23,5  см.
Корица: Мекa
Език: Български
II  част:
ISBN: 978-954-644-283-3
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 24.02.2012 г.
Брой страници: 676
Размер: 16,5  х 23,5  см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящото издание има за цел да допринесе за по-задълбочено изучаване на природата и зависимостите в икономическата система и да облекчи читателите в овладяването на икономическите принципи за поведение. Статиите в речника обхващат четири основни раздела от икономикса: въведение и елементарна теория на пазара; микроикономикс с теория за благосъстоянието и общото пазарно равновесие; макроикономикс и международен икономикс. Изяснени са около 1000 категории и категориални зависимости, придружени от подходящи примери и графически изображения. Там където е било възможно, са приведени факти и данни от съвременната българска действителност. Представени са и някои световноизвестни учени икономисти, информация за техните произведения, както и някой по-важни направления – школи в икономическата теория.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Учебен речник по икономикс – І и II част”