Управление на човешките ресурси

12,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Станка Колева
ISBN: 978-954-644-403-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 18.12.2012 г.
Брой страници: 242
Размер:  20,0 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от трети курс в бакалавърска степен на обучение в Бизнес факултета на УНСС. То е разработено в съответствие с учебната програма по задължителната дисциплина „Управление на човешките ресурси“ и е съобразено изцяло с лекционния курс по дисциплината. Учебното помагало е разработено по начин и съдържание, които дават простор пред дискусиите, включване (екипно или индивидуално) в решаване на практически проблеми на управлението на човешките ресурси, решаване на тестове и казуси и т.н. Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите по дисциплината създава предпоставки и условия за тяхната обективна и справедлива оценка през семестъра. В единство с останалите форми и методи за провеждане на семинарните занятия тя е предназначена да повиши чувството им за отговорност и организираност при подготовката и участието в занятията, да открои и възнагради приноса на всеки студент в процеса на неговото обучение.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Управление на човешките ресурси”