Управление на качеството. Примери, казуси и задачи

11,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

Качеството съвсем не е нова концепция в съвременния бизнес. Пред световната икономика винаги е стоял проблемът за качеството на продуктите и услугите. Глобализацията в икономиката засилва конкуренцията, тъй като разширяването на пазарите позволява на потребителите да направят своя избор между стоките на голям брой производители. В развитите страни проблемът с качеството заема водещо място при осигуряване на конкурентоспособността на продуктите и услугите. Това се обуславя от новите отношения между потребителите и производителите, както и от удовлетворението на материалните потребности и социалните интереси на обществото. Качеството подобрява авторитета на организациите, увеличава приходите, осигурява просперитет. Най-голям успех са постигнали страните, в които решаването на проблема с качеството се е превърнало в национална идея. Там е създадена система за непрекъснато обучение на служителите, от които зависи осигуряването на качеството на продуктите и услугите, извършва се професионална подготовка и преподготовка на всички – от ръководителите до конкретните изпълнители.

В учебното помагало „Управление на качеството“ са разработе-ни проблемите, свързани с научните, икономическите и технико-икономическите аспекти на качеството. То е предназначено за студентите от икономическите специалности в бакалавърска и магистърска степен на обучение, изучаващи дисциплината „Управление на качеството“. Целта на представеното учебно помагало е да даде необходимите за дейността на бъдещите специалисти теоретични знания и практически умения в областта на управление на качеството на продукти, процеси и услуги.

Допълнителна информация

Additional information

ISBN

978-954-644-963-4

Автор

Брой страници

206

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см