Управление на качеството

11,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Стилиян Стефанов
ISBN: 978-954-644-963-4
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 15.06.2017 г.
Брой страници: 206
Размер: 14,5 х 20,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В учебното помагало „Управление на качеството“ са разработе-ни проблемите, свързани с научните, икономическите и технико-икономическите аспекти на качеството. То е предназначено за студентите от икономическите специалности в бакалавърска и магистърска степен на обучение, изучаващи дисциплината „Уп-равление на качеството“. Целта на представеното учебно помагало е да даде необходимите за дейността на бъдещите специалисти теоретични знания и практически умения в областта на управле-ние на качеството на продукти, процеси и услуги.

Съдържание