Управление на иновациите в транспорта

13,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-929-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 27.12.2016 г.
Брой страници: 266
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящият учебник разглежда основни аспекти от същността, възникването и развитието на иновационната и предприемаческата дейност в сферата на транспортното производство. Той поставя акцент на тяхната взаимна зависимост и ключовото място, което заемат в бъдещото развитие на транспортния сектор, от една страна, и приноса им за повишаване ефективността и конкурентоспособността на предприятията в тази сфера, което е определящо за тяхното оцеляване на твърде динамичния през последните години транспортен пазар.

Съдържание